Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1883

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordi-
narie Kommunalstämma
med Fors Socken i Socken-
stugan den 24 Mars 1883.

§ 1.
Sedan stämman förklarats vara lagli-
gen utlyst upplästes revisorernas be-
rättelse öfver verkstäld granskning af
Kommunal Nämndens räkenskaper och
förvaltning för nästlidet år, och be-
slöts i enlighet med revisorernas hem-
ställan att ansvarsfrihet skall bevil-
jas nämnden för nästlidet års räken-
skaper och förvaltning samt dess-
utom att ränta å Kommunens skuld
till Rothoffska fonden skall från
och med nästlidet år beräknas och
godtgöras fonden.

Samma dag uppläst och justeradt
/A Svedin./
/P, G, Anderson/
/A, F, Ericsson/

Uppläst i Forss Kyrka AnnandagPåsk den
26 Mars 1883 af /Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105390.

Personrelationer