Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1892

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordínarie Kommunalstäm-
ma med Fors Socken i Sockenstugan
den 22 Oktober 1892.

§ 1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, Stämman förklarats vara lagligen
utlyst, utsågos Herrar Sig Starck och C. A. Thorild att Lördagen den
29 dennes justera detta protokoll hos ordföranden

§ 2.
Det af nämnden upprättade förslaget till Stat för nästkommande
år godkändes med den ändring, att lönen till fjerdingsman skulle
höjas från 300 till 400 Kronor, samt beloppet för oförutsedda
utgifter minskas från 358 till 258 Kronor, sålunda

A) {Utgifter:} Brist från innevarande år 900:-
{Till fattigvården: Lön och kost åt föreståndaren 800:-
Lön och Stat åt dräng 375:
Arvode till läkare 75:-
Kläder och underhåll åt hjon 3700:
Underhåll af hus, dragare å invent 600:
Onera från Tacktorp 100:
Ränta och amortering af lånet 1610:
Underhåll af hjon utom anstalten 1500
Extra och oförutsedda utgifter 540: 9300:-

{Till Öfriga behof:} Lön åt barnmorska 200:-
Lön åt fjerdings man å brandrotemästare 430.
Lön åt polisman i Nyfors 500:
Jura stolae till pastor jemte prestuppb 200:
Skrifmaterialier och protokollsföring 500
Ränta och amortering jernvägslånet O.F.W. J 900
Ränta och amortering jernvägslånet N. S. J 612
Oförutsedda behof 258 3600: 13800:


B) {Inkomster: Som ej behofva uttaxeras.}
Beräknad afkortning af fattiggården 2400
Hyra af gamla fattighuset 325
Hjonens arbete för främmande räkning 250.
Hundskattemedel 425
Matlagsafgift för Westermarken 250: 3900:

{att uttaxeras}
för fattigvården: 40200 fyrkar á 14 öre 5628
för öfriga behof 40200 fyrkar á 12 öre 4824

sma, 10452

Beräknad afkortning 552:- 9900:- 13800

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/C A. Thorild/
/Sig, Starck./

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 30 Okt. 1892
af /J A, Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105375.

Personrelationer