Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 juli 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 juli 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid utlyst Kommu-
nalstämma med Fors Socken i Socken-
Stugan den 22 Juli 1877.

Kommunens tingshusbyggnadsskyldige medlemmar hade
kallats att denna dag utse ett ombud att den 28 dennes
närvara vid Sammaträde i tingshuset för behand-
ling af frågor, rörande häradets tingshus; men som
ingen röstberättigad mer än undertecknad ordförande
infann sig, skulle blott anteckning härom ske i pro-
tokollsboken.

Som ofvan /P, G, Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 juli 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105367.

Personrelationer