Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 augusti 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 augusti 1897

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
KommunalStämma med Fors
Socken i Sockenstugan den 22 Au-
gusti 1897

§1.
Restlängden öfver vid årets 2:a Kommunal-
uppbördsstämma obetalda utskylder före-
teddes, granskades och godkändes, hvarvid jem-
väl beviljades afkortningar, som å längden
antecknades.

§2.
Till Sockenombud att närvara vid utsatt
sammanträde vid Strömsholms jernvägs-
Station den 27 i denna månad med väghåll
nings skyldige inom Vester Rekarne och Snef-
ringe härad i fråga om byggande af bro för lands-
vägstrafik öfver Qvicksund utsågs
Landtbrukaren H. Persson å Svallinge,
hvilken för sina kostnader eger bekomma
ersättning af Kommunalkassan enligt af-
gifvande räkning.

Som ofvan

/A.Svedin/

Uppläst och godkändt.
/C. A. Thorild/
/C, A, Lindqvist./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 augusti 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105362.

Personrelationer