Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 oktober 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 oktober 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommu-
nalstämma med Fors
Socken den 21 October 1865.

{§.1.}
Godkändes det af KommunalNämnden up-
rättade Utgifts - och inkomstförslaget
för år 1866, enligt hvilket skulle såsom
kommunalutskylder i Fors Socken uttaxeras.
a){till fattigvårdsbehofren:}
af personer, 25 öre för man 12 öre
för qvinna, som fyllt 18 år;
af Statdrängar á 1 Rd; Handtverkare, Inhy-
ses och Backstugusittare á 2 Rd; jordtor-
pare á 50 öre, och af 9850 fyrkar á
6 öre, hvilket tillsammans beräknats att
utgöra 899 Rd Rmt;
b) {till öfriga Kommunalbehof:}
af 11826 fyrkar á 5 öre, beräknadt att utgöra
591 Rd 30 öre Rmt.
[Rd:Riksdaler,Rmt:Riksmynt]
[fyrk:norm för taxering o. rösträtt på landsbygden 1862-1909]
[(motsvarande nuvarande skattekrona)]

{§.2.}
Ålderstigna och sjukliga Maja Nord på
Kohlsta egor, hvilken såsom extra
understöd redan bekommit 3 Rd, anslogs
ytterligare hjelp af Rd i månaden
för instundande November och December.

{§.3.}
Afslogs förre hemmansbrukaren Skiftings begäran
om husrum i fattighuset och understöd, enär
kändt är att Skifting ännu kan förtjena sig
sitt uppehälle.

{§.4.}
Possessionaten C. Bergstedt valdes att vara
Ombud för Fors Socken vid instundande
Mantalsskrifning.

/C,Bergstedt./

Samma dag uppläst och justeradt
/Mauritz Posse/
/L,F,Ståhlberg/

Uppläst i Eskilstuna K:ka den 22 Oct 1865 af
/Y J: Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 oktober 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105358.

Personrelationer