Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 mars 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 mars 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Ordinarie
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 21 Mars 1885.

§1.
Srämman förklarades, uppå derom framstäld för-
frågan, vara lagligen utlyst.

§2
Företeddes, granskades och godkändes såsom rigtiga
såväl KommunalKassans som Rothoffska fondens
Räkenskaper för år 1884; hvarefter och sedan
revisionsberättelsen blifvit uppläst, nämnden
i enlighet med revisorernas förslag beviljades
full ansvarsfrihet för Styrelse, förvaltningen och
räkenskapen för år 1884.

§3.
Af Maskinarbetaren A. G. Larsson vid Ståhlfors
inlemnades en skriftlig motion så lydande:
"Att Kommunalutskylderna får erläggas termin-
vis, och det så mycket heldre som nu Kronoutskyl-
derna. Skola utbetalas nästan vid samma tid, hvilket
kännes tryckande, och hoppas vi att Kommunal-
Stämman måtte taga detta i öfvervägande samt
gå denna vår billiga önskan till mötes genom
lämpliga åtgärders vidtagande"; och beslöts att
denna motion skall till afgörande förekomma
vid blifvande Kommunalstämma.

§4.
Beslöts att detta protokoll skall justeras hos
ordföranden Lördagen den 28 Mars kl. 10 f.m.
af Herrar L. Pettersson och S. Persson.

Som ofvan
/A. Svedin./

justerat den 28 Mars 1885
/S. Persson/
/L. Petterson/

Uppläst i Forss Kyrka den 29:de Mars år 1885
/Axel Waetter/
Comm

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 mars 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105356.

Personrelationer