Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 november 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 november 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalstämma
med Fors socken den
20 November 1899.

{§1.}
Af Nämnden upprättad förteckning
öfver sådana personer inom kommunen,
hvilka i följd af sjukdom, fattigdom eller
andra orsaker böra för nästkomman-
de år befrias från personella utskyl-
ders utgörande företeddes, granskades
och blef utan anmärkning godkänd

{§2}
Protokollet upplästes och justerades

Som ofvan

Justeradt /C.Hyltén Cavallius/

/O, Eriksson/
/Joseph. Jonson/

Uppl d. 26/11 99 af /A:Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 november 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105345.

Personrelationer