Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 november 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 november 1864

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken den
20 November 1864.

Att såsom ombud för Fors Socken samman-
träda med Krono Fogden Levin å Tingshu-
set i Eskilstuna Onsdagen den 23 innevarande November
Kl 11 f:m för att höras och afgifva yttrande
rörande werkställighet af nödige ansedde
reparationer å underlag A till Eskilstuna
Strömbro m:m:, waldes Herr Fabrikör
L. F. Ståhlberg och skulle utdrag af Proto-
collet tjena såsom Fullmakt

/C: Bergstedt;/

Samma dag uppläst och Justerat

/W; A; Öhman/
/Anders Pehrsson/

Uppläst i kyrkan å vederbörlig ort af

/C. A. Lönroth/
Past. Adj.

Söndagen d. 11 Dec. 1864.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 november 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105344.

Personrelationer