Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 maj 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 maj 1899

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i Sockenstugan
den 20 Maj 1899

{§ 1}
Företogs val af ledamöter och suppleanter
i innevarande års taxeringsnämnd, och utså-
gos till ledamöter: ledamöterna i bevillningsbered-
ningen Godsegaren S. Persson och Handlanden C. A.
Thorild samt i öfrigt Förvaltaren A. Svedin,
Ingeniören M. Brunskog och Disponenten
Joseph Jonsson samt till suppleanter, i nu nämnd
ordning: Landtbrukaren H. Persson, Stationsin-
spektoren J. Ericsson och Gårdsegaren C. A. Lind-
qvist.
[Marg: Exp. till
Kronof. Edv
Andersson
23/5 99.]

{§ 2.}
Restlängden öfver vid årets första upp-
bördsstämma obetalde kommunalutskylder
för år 1898 företeddes, granskades och för-
sågs med påskrift om godkännande med
de i längden införda afkortningarna.

Som ofvan
/C Hyltén Cavallius/

Justeradt
/C. A. Thorild/
/Erik Laurén,/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen 21 Maj 1899 AF.
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 maj 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105342.

Personrelationer