Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 maj 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 maj 1880

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan den
2 Maj 1880.

§1.
Afkortningslängden öfver nästlidet års Krono-
utskylder upplästes, granskades och godkändes utan
anmärkning

Som ofvan

/A, Svedin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 maj 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105325.

Personrelationer