Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 juni 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 juni 1901

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan
den 2 Juni 1901

{§ 1}
För att i enlighet med gällande förskrif-
ter deröfver afgifva yttrande hade från
Kommunalnämnden öfverlemnats en af
Handlanden F. O. Nilsson i Eskilstuna till
Nämnden ingifven och af frejdedebetyg
åtföljd ansökan om rätt att få i sin
handelslokal i Grindstugan 50 till af-
hemtning sälja svagdricka i partier om
mindre än tio liter, hvilken ansökan
Nämnden tillstyrkt; och beslöt nu jemväl
stämman förorda bifall till ansökningen
i fråga, hvilken alltså kommer att till
Konungens Befallningshafvande insändas.

Samma dag uppläst och godkändt.

Som ofvan
/Joseph. Jonson/
v. ordförande

/P. H. Dahlbom/
/G. Larsson/

Uppläst i Fors kyrka sönd. d. 9 Juni 1901 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 juni 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105324.

Personrelationer