Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 mars 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 mars 1896

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 18 Mars 1896.

§1.
Föredrogs revisorernes berättelse öfver verk-
stäld granskning af Kommunal Nämndens
samt andre under Kommunalstämman
lydande redovisningsskyldiges räkenskaper
och förvaltning sistlidet år; och beslöt
Stämman, i enlighet med revisorernes
hemställande bevilja Kommunal Nämnden
och öfrige ofvanberörde redovisningsskyl-
dige full ansvarsfrihet för 1895 års rä-
kenskaper och förvaltning.

Som ofvan
/A Svedin./

Justeradt
/J, G, Anderson/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 22
Mars 1896.
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 mars 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105306.

Personrelationer