Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 maj 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 maj 1897

Anmärkning

Protokoll vid KommunalStämma med
Fors Socken i Sockenstugan den
18 Maj 1897.

§1.

Restländgden öfver vid första uppbordsstäm-
man obetalda Kommunala utskylder företed-
des, granskades och godkändes, hvarjemte
beviljades afskrifningar, Som å Längden an
tecknades.
Som afvan

/A.Svedin/

justeradt

/S.Persson/
/C.A.Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 maj 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105305.

Personrelationer