Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 augusti 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 augusti 1902

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kommu-
nalstämma med Fors socken
i sockenstugan den 18 Augu-
sti 1902

{§1}
Föredrogs, granskades och godkändes upp-
rättad restlängd öfver vid årets andra
uppbördsstamma obetalde kommunalutskyl-
der, slutande på ett belopp af 1,616 kronor,
hvarefter längden försågs med påskrift om
godkännande med deri införda afkortnin-
gar.

{§2.}
Från kommunalnämnden hade med till-
styrkan öfverlemnats en af arbetaren C.E.
Sundström vid Stålfors till nämnden framstäld
anhållan om medel till inköp af två konstgjorda
ben; och beslöt stämman bevilja det
för anskaffning af ifrågande ben
nödiga beloppet omkring 300 kronor.

Som ofvan
/C,Hyltén Cavallius/

Samma dag uppläst och godkändt

/Erik Laurén,/
/Sig,Starck./

uppl. i Fors kyrka sönd den 24.8.1902 af
/C.Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 augusti 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105297.

Personrelationer