Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 augusti 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 augusti 1892

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst Kom-
munalstämma med Fors Socken i Sockenstu-
gan den 17 Augusti 1892.


§1.
Röstlängden öfver vid 2:a uppbördsstämman obetalda
Kommunalutskylder företeddes, granskades och god-
kändes hvarvid beviljades afkortningar hvarom an-
tekningar å längden gjordes.


Som ofvan
/A. Svedin/

Samma dag uppläst och godkändt.
/C.A. Thorild/
/A.J. Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 augusti 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105289.

Personrelationer