Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 september 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 september 1905

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan den
16 September 1905

{§1}
Företeddes, granskades och godkändes
1904 års fyrktalslängd i avseende å
de anteckningar, som i längden blif-
vit införda rörande de personer,
hvilka vid årets riksdagsmanna-
val äga rösträtt eller genom af-
flyttning eller uraktlåten skattebetal-
ning gjort sig rösträtten förlustig.

Samma dag uppläst och godkändt

/C, Hyltén Cavallius/
/Erik Laurén,/
/Håkan Persson/

uppläst i Fors kyrka söndagen den 17 septemb. 1905 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 september 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105286.

Personrelationer