Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 maj 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 maj 1886

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst Kom-
munalStämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 16 Maj 1886.

§.1.
Till ledamöter i innevarande års taxeringsnämnd valdes
Herrar fabrikör L. F. Ståhlberg, S. Persson å
Lagerberg, förman C. G. Hallgren, O. Eriksson i Lundby
och förvaltaren A. Svedin samt till suppleanter i den ordning
de här nämnas Herrar Ingeniören M. Brunskog,
fjerdingsman E. G. Larsson i flacksta och Lokomotiv-
föraren A. P. Andersson i Esplund.

§.2.
Restlängden öfver nästlidet års Kommu-
nalutskylder företeddes, granskades och
godkändes, hvarvid beviljades afkort-
ningar, som å längden antecknades.

Samma dag uppläst och godkändt
/A. Svedin./
/L; F; Ståhlberg/
/Magnus Brunskog/

Uppläst i Fors kyrka den 23 Maj 1886 af
/Er; Gotth; Åbergh./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 maj 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105282.

Personrelationer