Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 augusti 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 augusti 1899

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kom-
munalstämma med Fors
socken i Sockenstugan den
16 Augusti 1899.

{§1}
Företeddes, granskades och godkändes kom-
munens vid riksdagsmannaval gällande
röstlängd samt försågs med påskrift derom.

{§2}
Att justera dagens protokoll samt un-
derskrifva längden utsågos Herrar Inspek-
toren P. H. Dahlbom och Bokhållaren C. S. Starck

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

Justeradt
/P. H. Dahlbom/
/Sig; Starck/

Uppläst i Fors kyrka Sönd. den 20 Aug. 1899 af:
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 augusti 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105279.

Personrelationer