Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 april 1899 (3)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 april 1899 (3)

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalstämma med Fors socken i Sockenstugan den 16
April 1899.

{§ 1}
Afkortningslängden öfver nästlidet års
kronoutskylder företeddes, granskades och god-
kändes.

{§ 2.}
Att jemte Ordföranden underskrifva af-
kortningslängden samt justera dagens pro-
tokoll utsågos Gårdsegaren C A Lindqvist
och Faktoriskrifvaren E. Laurén,

Som ofvan
/C Hyltén Cavallius/

Justeradt
/C, A, Lindqvist./
/Erik Laurén,/

Uppläst i Fors kyrka Sönd. d. 23. April 1899 af:
/C. Sundström/
v.P.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 april 1899 (3),” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105276.

Personrelationer