Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 september 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 september 1894

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen ut-
lyst Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 15 September 1894.

§ 1.
Kommunens väghållningsskyldige voro till denna dag kal-
lade för val af ett Sockenombud att närvara vid
utsatt sammanträde med de väghållningsskyldige inom
Vester Rekarne distrikt i tingshuset i Eskilstuna Mån-
dagen den 24 September kl. 11 f. m. för att pröfva och
fastställa vägkassans utgifts- och inkomst
Stat för år 1895 och i sammanhang dermed äfven det
belopp, hvilket skall såsom vägskatt uttaxeras på
de dertill skyldige; och blef nu till sådant ombud
utsedd Landtbrukaren S. Persson å
Lagersberg

Som ofvan
/S. Persson/
v.ordf.

Justeradt
/P, G, Anderson/
/H. Persson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 16 September 1894 af
/A Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 september 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105274.

Personrelationer