Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 oktober 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 oktober 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommual-
stämma med Fors Socken
den 15 Oktober 1872.

{§1.}
Kommunalstämman utsåg förre Nämndemannen
Jonas Ersson i Stenby till Ombud vid samman-
träde den 21 dennes, kl. 11 fm., å Hotel Svensson
i Eskilstuna, angående väganläggning och vägför-
bättringar mellan Eskilstuna och Sparreholms
Jernvägs Station.

{§.2.}
Nämndemannen Anders Andersson i Faskunge
utsågs till Ombud för Fors. Socken vid samman-
träde i tingshuset den 4 instundande November
kl. 12 f. m. med intressenterne uti Wester Rekarne
Härads allmänning.

{§.3.}
Till slutlig afsyning av vedbodarne vid Åsby
och Mesta Skolhus utsågos såsom Ombud:
{vid Åsby Skolhus:} Herr Friherre Hermelin och
f Nämndeman Jonas Ersson i Stenby;
{vid Mesta Skolhus:} Herr Friherre Leijonhufvud
och Herr C. J. Lundberg på Lagersberg.

Uppläst och Justeradt
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh; Lundberg./
/L; F; Ståhlberg/

Uppläst i Fors kyrka d. 3/11 1872
af
/J, Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 oktober 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105272.

Personrelationer