Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 maj 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 maj 1893

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 15 Maj 1893.

§ 1
Restlängden öfver obetalda Kommunalutskyl-
der vid första Stämman, till belopp af
3904 Kronor 29 öre, företeddes granskades
och underskrefs, efter det afkortningar
beviljats, som å längden antecknades

Som ofvan
/A Svedin./

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/A, F, Ericsson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 23 Juli 1893
af

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 maj 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105269.

Personrelationer