Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 augusti 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 augusti 1898

Anmärkning

Protokoll vid lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors
Socken i Sockenstugan den 15
Augusti 1898.

§1.
Restlängden öfver vid årets 2:a uppbördsStäm-
ma obetalde utskylder företeddes, granskades
och godkändes, hvarvid jemväl beviljades
afkortningar, som å längden antecknades

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt
/C.A. Thorild/
/Jonas Erson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 augusti 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105263.

Personrelationer