Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 augusti 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 augusti 1888

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 15 Augusti 1888

§ 1.
Restlängden öfver obetalda Kommunalutskylder för
Fors Socken för sistlidet år företeddes, granskades
och godkändes, hvarvid beviljades afkortningarne
som å längden antecknades.

Som ofvan
/A. Svedin

Uppläst och godkändt
/C. A Thorild/
/C, A, Rosell/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 19 Aug. 1888.
af
/Ernst Traung./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 augusti 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105262.

Personrelationer