Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 april 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 april 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors församling
den 15 April 1868.

{§.1.}
Församlingen förklarade sig icke hafva något
att erinra dervid att Källarmästaren K. F.
Freéses Enka, vid det för Eskilstuna
Stad anlagda sommarluststället Sommarro,
må få rättighet till bedrifvande af ut-
värdshusrörelse instundande sommarmå-
nader från och med den 1 Maj till den
1 October, under vilkor, att rörelsen ej
utsträckes längre än till klockan 10 på
aftnarna under Maj, Augusti och
September och till klockan 11 under
Juni och Juli månader samt att bränvin
endast utlemnas vid måltider åt
spisande gäster.

Samma dag uppläst och justeradt,
/Karl Joh, Lundberg/
/C; Bergstedt:/

Uppläst i Eskilstuna kyrka d. 19 April 1868 af
/Joh; Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 april 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105259.

Personrelationer