Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 september 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 september 1902

Anmärkning

Protokoll, hållet vid sammanträ-
de af Fors kommuns vid val
af ledamot i Riksdagens andra
kammare röstberättigade med-
lemmar inför undertecknad,
kommunalstämmans ordföran-
de, å Tingshuset i Eskilstuna
söndagen den 14 September 1902.

[MARG:Ins. jemte stat. uppg. till domhav. d. 15/902 Ch:nc.]

Då nu med slutna sedlar företogs val af en
ledamot i Riksdagens andra kammare för
Vester - och Öster - Rekarne härads valdistrikt af
Lifgedingets domsaga för en tid af tre år, räk-
nade från och med den 1. Januari nästkommande
år, till föllo 468 röster riksdagsmannen v. Johansson
Öja och 36 godsegaren Axel Lundh, Magda.

Tvenne tillsammans hopvikta valsedlar lydan-
de å rikdagsmannen V. Johansson, Öja, kasserades.

Följande personer vägrades att utöfva röst-
rätt, nemligen:
C.E. Bergman och A.J.S. Gustafsson, emedan de,
enligt anteckning i röstlängden, ej äro i kommunen
för innevarande år mantalsskrifna;
J.M. Lundberg och C.A. Pettersson, enär de ej
äro upptagna såsom egare till deras nu inne-
hafvande fastigheter och

G.A. Gustafsson, enär han häftade för oguld-
na utskylder.

Som ofvan
/C. Hyltén - Cavallius./

Justeradt:
/H Persson/
/C.A. Thorild./

[MARG: oläsligt]

Rätt afskrifvet, betygar
/C,Hyltén Cavallius./
Kommunalstämmans ordförande.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 september 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105257.

Personrelationer