Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 augusti 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 augusti 1893

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
KommunalStämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 14 Augusti 1893.

§ 1.
Restlängden öfver vid innevarande års andra
uppbördsstämman med Fors Socken för nästlidet
års Kommunalutskylder företeddes, granskades
och godkändes, hvarvid jemväl beviljades afkort-
ningar, som å längden antecknades.

Som ofvan.
/A Svedin./

S. D. uppläst och godkänd
/Sig. Starck./
/H. Persson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 20 Aug: 1893.
af /A: Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 augusti 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105248.

Personrelationer