Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 augusti 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 augusti 1875

Anmärkning

Protokoll, hållet inför undertecknad, ordförande i Fors S:ns Kommunalstämma
i Sockenstugan
den 14 Augusti 1875.

Fors Sockens vid Riksdagsmannaval röstberättigade medlemmar voro kallade
för att välja tvänne {2:ne} elektorer till blifvande riksdagsmannaval för
Öster- och Wester Rekarne Härader; och sedan hithörande stadganden blifvit
upplästa, företogs ifrågavarande val, o i hvilket
af 25 röstande deltog 12 röstande och blefvo till elektorer utsedde
Herr Baron D. Hermelin med 6 röster och Herr C. Bergstedt med 4.
röster efter lottning med Materialförvaltaren Svedin.

Samma dag uppläst och godkändt.

/C; Bergstedt./
/L;F; Ståhlberg/
/Victor, Kumlien,/
/G A Svedin./

Uppläst i Eskilstuna kyrka söndagen den 15 Augusti 1875
/C G Adamsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 augusti 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105247.

Personrelationer