Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 augusti 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 augusti 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstämma
med Fors Socken den 14 Augusti
1863.

Possessionaten Herr C. Bergstedt valdes att såsom
ombud för Hemmansegarne inom Fors Socken, å sam-
manträdet å tingshuset i morgon den 15 dennes kl. 11
fm., afgifva yttrande rörande verkställighet afåtskil-
lige å Eskilstuna Cellfängelse nödige ansedda repara-
tioner; och skulle protocollsutdrag tjena honom till
fullmakt.

/C; Bergstedt./

Samma dag upläst och justeradt

/L; F; Ståhlberg/
/Sv Palmgren/
/Lars Hansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 augusti 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105246.

Personrelationer