Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 auguati 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 auguati 1872

Anmärkning

Protokoll fördt vid sammanträde
inför Kommunalstämmans i Fors
Socken Ordförande i Sockenstugan
den 14 Augusti 1872.

Fors Sockens vid riksdagsmannaval röstberättigade medlemmar voro
kallade för att välja tvenne Elektorer till blif-
vande Riksdagsmannaval för Öster och Wester
Rekarne Härader; och sedan hithörande stadganden
blifvit uppläste, företogs ifrågavarande val, dervid
till Elektorer för Fors´kommun utsågos: Herrar
vice Pastor J. Wahlfisk och Fabrikören L. F.
Ståhlberg.

/D Hermelin/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Joh; Wahlfisk/
Lars [Bomärke] Jonsson i Löppinge

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 auguati 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105245.

Personrelationer