Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 april 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 april 1888

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 14 April 1888.

§ 1.
Kommunalstämma hade blifvit utlyst för afgifvande af
infordrade påminnelser i målen mot Eskilstuna
rörande enkorna Sara Lena Bergströms och Hedda
Sofia Anderssons samt Pigan Erika Charlotta Wester-
grens mantalsskrifning för innevarande år, och beslöt
stämman lemna i uppdrag åt Herrar S. Persson och
C. H. Bergstedt att jemte stämmans ordförande upp-
sätta och underteckna förklaringsskrifterna i ämnet

Som ofvan
/A. Svedin/

Samma dag uppläst och justeradt
/C, O, Jonsson/
/ O, Eriksson/

Uppläst i Forss kyrka den 15 April 1888 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 april 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105244.

Personrelationer