Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 april 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 april 1887

Anmärkning

Protokoll vid det val, som den 14 April
1887 uti Sockenstugan inför underteck-
nad, KommunalStämmans i Fors Socken
ordförande, blifvit hållet med de vid
Riksdagsmannaval röstberättigade
inom nämnda Socken för utseende
af Riksdagsman i Riksdagens Andra
Kammare för tiden till den 1:sta
nästinstundande Januari.

§1.
Sedan Riksdagsordningens föreskrifter om valrätt och
valbarhet till Riksdagens blifvit upplästa samt uppå
framstäld förfrågan röstlängden lemnats utan anmärk-
ning företogs uppropet af de valberättigade, hvarvid
valsedlar aflemnades af nedanstående personer,
nemligen:

Carl Gustafs Stad; Herr Majoren och Riddaren G. Blix,
Materialförvaltaren A. Svedin,
Faktoriskrifvaren C.O.V. Carlsson,
Verkmästaren O.W. Sundell,
Rustmästaren Th.L. Norlander,
Faktoriarbetaren W.R. Hedström,
C.J. Lindström
J.F. Sandqvist

Brödraborg; Målaren Carl Erik A. Carlsson
Konduktören G.M. Gran
Eskilstuna Station; Bokhållaren E.L.E. Fröman
Esplund; Konduktören P.A. Carlsson.
Fridhem; egaren C.O. Jonsson
Johanneberg, Arbetaren Erik Johan Uhr
Lorentsberg N:o 2; smedsarb. C.A. Thorild
Flacksta; Hemmansegaren Erik Gustaf Larsson
Hemmansegaren G. Joh:son Ek
Flacksta Elim; Byggmästaren O. Carlsson

Fors; Ingeniören M. Brunskog
Tunafors N:o 2; Förman C.G. Hellgren
Bokhållaren Sigurd C. Starck
Räcksmeden Joh. Victor Andersson
Tunafors N:o 3; Verktygsarbetaren C.O. Sjöstedt
Fabriksarbetaren Carl Fredrik Andersson
Tunafors N:o 4; Fabriksarbetaren R.V. Sjölin
Lindbacken; Formannen O.Fr. Johansson
Gredby; Arrendatorn C.G. Pettersson
Sommarviken; Arb. J.M. Johansson
Äppleviken; Åkaren J. Olsson Westerberg
Kohlsta; Nämndeman A.G. Andersson<a
Kyrkowärden P.G. Andersson
Hemmansegaren P.G. Andersson d.y.
Lagersberg, Godsegaren S. Persson
Rosenberg; Bruksegaren C. Bergstedt
Förvaltaren C.H. Bergstedt
Lundby; Hemmansegaren O. Eriksson
Lundby tegelbruk; Slagtaren A.F. Carlsson
Prestgården; Kyrkoherden Prästen A. Sjöholm
Lindtorp; egaren P.E. Åkerlind
Stenby; Arrendatorn J.G. Andersson
Svallinge; Godsegaren H. Persson

Tacktorp; Hemmansegaren J.E. Pettersson
Westermarken N:o 38; Fabriksarb. Joh. Erik Berggren
Westermarken N:o 40; Stockmak. P.O. Eriksson
Westermarken N:o 42; Smeden Erik Nilsson
Westermarken N:o 43; Egaren Joh. Ludwig Blomberg
Westermarken N:o 45; egaren Smedsarb. Erik W. Skog
Ekvallska Vreten; Snickaren C.W. Blomqvist
Arb. Fr. A. Carlsson
Forsbomska Vreten N:o 1; Arb. P.O. Persson
Kakelarb. Carl Gustaf Schelin
Forsbomska Veten 2; Arb. And Wilh Gustafsson
Forsbomska Vreten N:o 3; Jernarb. Carl Aug Rosell
Snickeriarb. C.F. Carlsson
Forsbomska Vreten 4; Arb. A.P. Eriksson
Forsbomska Vreten 7; Byggmäst J.W. Berglöf
Forsbomska Vreten 9; Arb. Gust. Ad. Eriksson
Åsby; Godsegaren Herr Baron D. Hermelin
Herr Baron Edv. Hermelin.

Sedan fråga framstälts, om flera föstberättigade ön-
skade aflemna röstsedlar, men ingen dertill anmält sig,
företogs öppnandet af de afgifna röstsedlarne, hvarvid
befanns, att

{Landtbrukaren Carl Johan Flodqvist i Wiby erhållit 39 röster och
Hemmansegaren Carl Andersson i Hamra 20 röster}.

Under det öppnandet af röstsedlarne försiggick
anmälde sig Konduktören Carl Alexander Olsson vilja af-
lemna röstsedel, hvilket förvägrades honom, emedan; som
ofvan finnes nämndt frågan, om flera röstberättigade ön-
skade afgifva valsedlar, blifvit med nej besvarad och
med klubbslag fästad. Som ofvan.

KommunalStämmans ordförande
/A. Svedin./

Uppläst i Fors Kyrka den 17:de April 1887 af
/Axel Waetter/
Com i Fors

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 april 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105243.

Personrelationer