Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 maj 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 maj 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst Kom-
munalstämma med Fors Socken i Socken-
stugan den 13 Maj 1877.

Till ledamöter i innevarande års Taxerings Kommitté
valdes Herrar: C. Bergstedt å Rosenberg,
Kapten G. Blix,
Fabrikör L. F. Ståhlberg. d.ä.
P. G. Andersson i Kohlsta och
Hofpredikanten J. A. Ullgren.

samt till Suppleanter: A. F. Eriksson i Flacksta.
Rustmästaren T. L. Norlander.

Samma dag uppläst och godkändt.
/P, G, Anderson/
/C; Bergstedt/
/Th; L; Norlander/

Uppläst i Fors kyrka 21/5 1877 af
/G. Björkman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 maj 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105239.

Personrelationer