Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 februari 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 februari 1892

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen
utlyst Kommunalstämma med
Fors Socken i Sockenstugan
den 13 februari 1892.

§1.
Stämman beslöt gifva i uppdrag åt Förvaltaren
A. Svedin vid Carl Gustafs Stad samt Handlanden
C.A. Thorild vid Lorentsberg att å Stämmans
vägnar samt med dess magt och befogenhet
under innevarande år hos Kounungens Befallningshafvande
och andra vederbörande myn-
digheter göra framställningar och yrkanden
i frågor om rätt mantalsskrifning, hvartill
de enligt inhemtade upplysningar anse skäl
förefinnas, samt att i sådana frågor afgifva
infordrade förklaringar eller påminnelser
samt äfven hos högre myndigheter fullfölja
frågor af sådan beskaffenhet.

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt
/P,G, Anderson/
/S. Persson/

Uppläst från predikslolen Söndagen den 21 Febr. 1892
af / A; Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 februari 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105236.

Personrelationer