Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 september 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 september 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommumal-
stämma med Fors Socken
den 12 September 1864.

Arrendatoren And: Andersson i Faskunge valdes
att såsom Ombud för Fors Socken sammanträda
med Herr Öfverjägmästaren Lidell å tingshuset i
Eskilstuna Thorsdagen den 15 dennes, kl. 4 e.m.,
för att granska Allmänningskassan och besluta
om och till hvad belopp utdelning deraf bör
på Häradsboerne ega rum, med mera; och
skulle Utdrag af Protocollet tjena såsom fullmakt.

/C; Bergstedt:/

Samma dag uppläst och Justeradt

/J: A: Gyllenspetz/
/Mauritz Posse/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 september 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105230.

Personrelationer