Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 jili 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 jili 1874

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken, den
12 Juli 1874.

§.1.
Att vara Sockneombud för att
närvaro vid af Kungl. Maj:t.
Befallnings hafvande utlyst
sammanträde rörande Jern-
vägs Stationernas läge å
Jernvägen Oxelösund - Flen,
Vestmanland Norr om
Flen, valdes Friherre
D.Hermelin.

Samma dag uppläst och
justerat.
/D.Hermelin/
/Ax,K:son Leijonhufvud/
/P.G. Haglund/

Uppläst i kyrkan d. 24/1 1875 af
/G Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 jili 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105224.

Personrelationer