Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 augusti 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 augusti 1869

Anmärkning

Protocoll fördt vid sammanträde
inför Kommunalstämmans i
Fors Socken Ordförande den
12 Augusti 1869.


Fors Sockens röstberättigade medlemmar
varo kallade för att välja tvenne Elektorer
till blifvande Riksdagsmansval för Öster och
Wester Rekarne Härader; och sedan hithörande
stadganden blifvit uppläste, samt beslutats att
valet skulle med slutna sedlar förrättas;
blefvo på detta sätt till Elektorer för Fors
Kommun utsedde: Herrar Fabrikören
Lars Fredrik Ståhlberg på Stålfors och
Possessionaten
Claes Ulrik Bergstedt på Lagersberg.


Samma dag uppläst och justeradt.
/David Hermelin/
/Ax;K:son Lijonhufvud/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 augusti 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105219.

Personrelationer