Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 april 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 april 1887

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen ut-
lyst Kommunalstämma med Fors
Socken i Sockenstugan den 12
April 1887.

§.1.
Kommunens röstberättigade medlemmar hade till denna
dag blifvit kallade för att höras, huruvida Kommunal-
Stämman borde afgifva särskildt yttrande i anledning af
Stadsfullmäktiges i Eskilstuna hos Kongl. Maj:t gjorda
underdåniga hemställan att till Eskilstuna Stads hamn-
område [f] måtte få räknas " det vattenområde, som sträcker
sig från Tunafors fasta dammar Strax utanför Staden,
i Söder, till det Ställe af Eskilstuna ån, der Eskilstuna
kanal i samma å, har sin mynning, i norr"; och be-
slöt KommunalStämman, som ansåg att denna rättig-
het, så vidt den har afseende å Fors församling,
kan i en framtid medföra skada och olägenhet för
Kommunen, att inlägga sin protest mot den Sökta
rättighetens medgifvande.

Samma dag uppläst och godkändt
/A Svedin/

Justerat den 12 April 1887.
/D, Hermelin,/
/Albert Sjöholm./

Uppläst den 17:de April år 1887 af
/Axel Waetter/
Comminister i Forss.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 april 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105217.

Personrelationer