Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 maj 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 maj 1884

Anmärkning

Protokoll, hållet vid KommunalStäm.
ma med Fors Socken i Sockenstugan
den 11 Maj 1884.

§1.
Sedan Stämman förklarats vara lagligen utlyst företogs
val af ledamöter och suppleanter i innevarande års
taxeringsnämnd; och utsågos till ledamöter:

Herrar: G. A. Svedin vid Carl Gustafs Stad, Inge-
niören M Brunskog vid Tunafors, Herr C; Bergstedt,
P. G. Andersson vid Kohlsta, förman C. G. Hellgren vid fors
och till suppleanter: Ingeniör E. H. Bergqvist
E. Eriksson i Tacktorp och Ingeniören W. Sundell.

Samma dag uppläst och godkändt

Justrat
/A. Svedin./
/L; F; Ståhlberg/
/Wilh, Sundell/

Uppläst uti Forss församlings Kyrka den 18:de
Maji år 1884 betygar
/Axel Waetter./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 maj 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105209.

Personrelationer