Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 juli,1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 juli,1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Stämma med Fors Socken i Socken
Stugan den 11 Juli 1885.

§1.
Nämndemannen A. G. Andersson i Kohlsta valdes
att som Sockne-ombud närvara vid Sammanträde in-
för domhafvanden i tingshuset i Eskilstuna Ons-
dagen den 15 i denna månad kl. ett förmiddagen för
att höras angående dels tillsättande af ny tingsvakt-
mästare dels ock angående det bidrag Häradsboarna
möjligen kunna vara villiga att lemna aflidne tings-
vaktmästaren Hellströms enka.

Som ofvan

/A Svedin,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 juli,1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105207.

Personrelationer