Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 10 oktober 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 10 oktober 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie, lagligen
utlyst Kommunalstämma med Fors
Socken i Sockenstugan den 10 Okto-
ber 1877.

{§ 1.}
Det af Nämnden upprättade förslag till utgifts- och inkomst-
stat för nästkommande år godkändes sålunda:

{Utgifter}; till fattigvården 2,500
fjerdingsmanslön 100:-
Ränta och amorteing å jernvägsskulden 900:-
Till skrifmaterialier och för protokollsföring 100:-
Af Tingsbyggnadsskyldinge hemman 37:75
Af väghållningsskyldige hemman 35:80
Till oförutsedda behof 460:-

Summa 4133:55

{Inkomster}; Till fattigvården: 50 öre för man och
25 öre för qvinna 310:-
Af 13000 fyrkar á 13 öre 1690:-
lån af Rothoffska fonden 500:-
Till Andra gemensamma behof: 13000 fyrkar á 12 öre 1560.
Af Tingshusbyggnadsskyldige hemman 37:75
Af väghållningshållningsskyldige 35:80

Summa 4133:55

{§ 2}
Till sockenfullmäktig att deltaga i uppgörandet af priskurant
å de varor och persedlar, som skola ingå i innevarande års
markegångstaxa utsågs P. G. Andersson i Kohlsta.

{§ 3}
Af Fors Sockens delegare i Wester Rekarne Härads allmänning
utsågs till ombud att närvara vid sammanträde med näm-
da allmänningsdelegare inför jagmästaren i revieret
i Tingshuset i Eskilstuna Lördagen den 27 dennes hemmans-
egaren A. F. Eriksson i Flacksta

Uppläst och godkändt samma dag.
/P, G, Anderson./
/Ax; Kson Leijonhufvud./
/A, F; Ericsson./

Uppläst i Fors kyrka den 14 Okt. 1877 af
/Gustaf Björkman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 10 oktober 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105197.

Personrelationer