Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 september 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 september 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos KommunalNämn-
den med Fors´ socken den 9 Septem-
ber 1872.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin,
Herr Fabrikör L. F. Ståhlberg
Herr C. J. Lundberg
Herr P. G. Andersson, Kohlsta
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr And. Andersson i Faskunge
Herr Lars Jonsson i Löppinge
Herr Fredr. Eriksson i Flacksta.

Herr Friherre Leijonhufvud var bortrest.

{§.1.}
Kommunal Nämnden förklarade sig icke hafva något
att erinra dervid, att den af Stadsfullmäktige i
Eskilstuna begärda Nya Brandordning för Eskilstuna
Stad blefve, enligt 51§., gällande för
lägenheterne å Drakensköldska vreten och för
öfrigt alla lägenheter inom Fors´ socken, hvilka finnas
eller blifva bebyggda inom ett afstånd af 300 fot
från Stadens gräns; och som Styresmannen för Carl
Gustafs Stads Gevärsfaktori sig i saken särskildt yttrat,
hvad angår Brandordningens tillämplighet för Gevärs-
faktoriet, lärer yttrande från Nämnden i den delen icke
vara erforderligt.

Samma dag uppläst och justeradt.
/D. Hermelin/

/L; F; Ståhlberg/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 september 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105182.

Personrelationer