Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 8 maj 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 8 maj 1886

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal
Nämndens i Fors Socken sammanträ
de i Sockenstugan den 8 Maj 1886.
N:de Undertecknad ordförande samt
Herrar P. G. Andersson, L. Pettersson
A. G. Andersson, C. H. Bergstedt
och O. Eriksson, F. Persson, C. G. Pettersson

§24
Bland inkomna ansökningar om lån af
2000 Kronor från Rothoffska Fonden be-
slöt nämnden antaga erbjudandet från
E. G. Larsson i Flacksta mot säkerhet
af första inteckningen i Flacksta, som är
taxeradt till 6000 Kronor, skolande lånet
löpa med 6% ränta och utlemnas den
11 Juni.

[MARG: {Lån}]

§25
I anledning af skrifelse från Krono
länsman Lindberg om utseende af

{1886 den 8 Maj.}

af 2:ne personer för biträda vid sådan
besigtning å värdshuset Sommarro som i
§24 i Kongl. Förordningen om bränvinsut-
skänkning föreskrifes. valde nämnden
bland sina ledamöter C. G. Pettersson i
Gredby och F. Persson i Faskunge

[MARG: {Ombud}]

Samma dag uppläst och godkändt

/A Svedin/

/C. H. Bergstedt/
/L. Petterson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 8 maj 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105169.

Personrelationer