Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 maj 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 maj 1882

Anmärkning

{1882 den 7 Maj}

Protokoll, hållet vid Kommu-
nal Nämndens i Fors Socken
sammanträde i Sockenstugan
den 7 Maj 1882

Närvarande: Undertecknad ordfö-
rande
samt P. G. Andersson i Kohlsta
A. G. Andersson i Kohlsta
S. Persson å Lagersberg
C. G. Pettersson i Gredby
A. F. Eriksson i Flacksta

§13
Nämndens ledamöter hade blifvit kalla
de för att afgifva yttrande öfver enke-
fru Freeses ansökning att idka värds-
husrörelse Sön- och helgdagar vid Som-
marro, och beslöt Nämnden, med till-
styrkan af bifall till ansökningen i
fråga, godkänna ett förslag till yttran-
de i ämnet.
[MARG: {Utskänkningen vid
Sommarro}]

Samma dag uppläst och godkändt
/A. Svedin./
/P, G, Anderson/
/A, F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 maj 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105157.

Personrelationer