Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 augusti 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 augusti 1887

Anmärkning

{1887 den 7 Augusti}

N:de: Undertecknad Ordförande samt
Herrar A.G. Andersson, A.P
Andersson, O. Eriksson, C.G.
Pettersson och C.A. Thorild

§68.
Sedan upplyst blifvit vid hållen under-
sökning, att af i § 66 omförmälda 2 per-
soner Gustaf Olsson Bing erhållit under-
stöd första gången år 1885 och således
vid 66 års ålder och Maria Andersson
år 1884 eller vid 64 års ålder skulle
sådan lagsökning mot Eskilstuna Stad,
som ofvanberörda § innehåller, icke ega
rum.

[MARG:{Westermarken}]


§69.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde.

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan

/A. Svedin/

Justeradt den 22 Oktober 1887

/C.G. Pettersson/
/O. Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 augusti 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105155.

Personrelationer