Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 oktober 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 oktober 1895

Anmärkning

{1895 5 October i Sockenstugan}

§101.
Närvarande: samtlige
Nämndens ledamöter förutom
Herrar C Fahlborg med och
J. Korell utan anmäldt förfall

§101
Upplästes inför Nämndens Kon. Be-
fallningshafvandes utslag hvarigenom
Eskilstuna stad förpligtas ersätta
Fors socken till förre faktoriarbetaren
Per Oskar Åkerbloms hustru Anna Sofia
Åkerblom såväl redan utgifvet som
blifvande fattigvårdsunderstöd enligt
1:sta § fattigvårdsförordningen.

[MARG: {Anna Sofia}
{Åkerblom.}
{Utslag}]

§102.
Sedan iordningställandet af socknens
epidemiska sjukhus nu så framskridit,
att patienter der kan emottagas äfvensom
sköterskan dit inflyttat, beslöt Nämnden
att ved och lyse, för ett år räknadt, skulle
anskaffas; och åtog sig Herr O. Eriks-
son i Lundby att leverera tio famnar
god och torr ved för ett pris af 10 kr.
per famn samt Herr C, A, Thorild att
tillhandahålla nödigt lysmateriel,
hvars värde förslagsvis upptogs till
Tio Kronor.

[MARG: {Wed och
{lyse till epi}
{dem. sjukhuset}]

§103.
Protokollet skulle justeras vid
nästa sammanträde

[MARG: {Protokoll}]

Justeradt /J. G. Andersson/
/Sig; Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 oktober 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105146.

Personrelationer