Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 december 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 december 1884

Anmärkning

{1884 den 5 September}

Närvarande: Undertecknad ordförande
Herrar P. G. Andersson i Kohlsta
A. G. Andersson i Kohlsta
F. Persson i Faskunge
O. Eriksson i Lundby
C. G. Pettersson i Gredby och
E, Eriksson i Tacktorp

§24.
Beslöts att kostnaden för förre Skogvaktaren
C. F. Eriksson från Åsby genomgående af
en brunnskur vid Hellby skall bekostas
af Kommunens kassa likasom ock från
samma kassa skall betalas för middags
spisning för honom under den tid han
begagnat brunns- och badkur.
[MARG: {C. F. Eriksson fr Åsby}]

§25
Beslöts att enkan Brita Larsdotter från

{1884 den 5 September}

Lindsätter å Kohlsta egor skall den 1:sta
nästkommande Oktober tillåtas inflytta
i fattighuset samt från samma dag åtnju-
ta understöd lika med andra hjon i
fattighuset med 4:50 i månaden
[MARG: {Brita Larsdotter fr Lindsätter}]

§26
I anledning af från Eskilstuna Stads fattigvårds
Styrelse gjord ansökan att återbekomma det
understöd, som tilldelats förre Torparen
Anders Ersson från Nystugan beslöts att
som Anders Ersson i fattigvårdshänseende tillhör
Fors Socken, stadens fordran skall betalas af
Kommunens Kassa, hvarefter Anders Ersson
skall tillåtas inflytta i Lilla Lugnet, och
ordföranden ega att efter bepröfvande lem-
na honom nödtorftigt understöd.
[MARG: {Anders Ersson fr Kohlsta}]

§27.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
Lördagen den 6 dennes hemma hos ordföranden
af Herrar P. G. Andersson och A. G. Andersson
i Kohlsta
[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 6 September uppläst och godkändt
/A; G; Andersson/
/P, G, Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 december 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105141.

Personrelationer