Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 oktober 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 oktober 1883

Anmärkning

{1883 den 27 Oktober }

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar P. G. Andersson, A. G. Andersson,
S Persson, E. Eriksson, C. G. Petters-
son och F. Persson:

§ 38.
Beslöts att kostnaden för att doktor Pallins
besök hos Lars Jonsson vid Lagersberg skulle
utgå af Kommunens kassa med 5 Kronor
[ MARG: { Lars Jansson}]

§ 39
Sjuka förra Pigan Ida Åberg från Malm-
köping tilldelades nu ett tillfälligt under-
stöd af 3 Kronor som nu jemväl till henne
öfverlämnades.
[MARG: {Ida Åberg}]

§ 40
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nästa sammanträde.
Som ofvan
/A. Svedin./
Den 24 November 1883 uppläst och
godkändt.
/S. Persson /
/E. Erikson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 oktober 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105010.

Personrelationer