Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 februari 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 februari 1875

Anmärkning

Protokoll hållet inför Kommunalnämnden
i Fors Socken den 27 Februari 1875.

Närvarande: ordföranden Herr Patron Bergstedt
samt Herrar Svedin, Lundberg, Lundqvist, P. G
Andersson och Anders Andersson samt Anders Gustaf
Andersson i Kolsta och A. F. Eriksson i Flacksta.

{§.1.}
Fru Hedvig Ramström hade anhållit att vid marknaden vid
Skogstorps qvarn den 5 Mars få tillhandahålla marknadsbesö-
kande öl, porter och kokt kaffe, och som förenämnde Ramström
är af kommunalnämndens ledamöter känd såsom välfrejdad,
så beslöts att tillstyrka bifall till denna hennes ansökning.

{§.2.}
I anledning af Konungens Befallningshafvandes utslag den 11 December
1874, hvarigenom Fors Kommun förklarats skyldig utgifva till
Eskilstuna Stad 14 Kronor 15 öre för lemnadt fattigunderstöd
till förre arbetskarlen Per E. Lindbergs hustru beslöts att nämnde
belopp skulle till Eskilstuna Stad utbetalas
hvarjemte Fors kommun borde söka utfå nämnda belopp
af förenämnda Lindberg, så framt han dertill möjligen kunde
anses ega tillgång.

Samma dag uppläst och godkändt
/C. Bergstedt:/

/G. A. Svedin. /
/Carl Joh; Lundberg /
/P, G, Andersson /
/Gustaf Lundqvist /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 februari 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104998.

Personrelationer