Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1867

Anmärkning

Protocoll fördt i KommunalNämn
den uti Fors forsamling den
26 October 1867.

Nämnden var kallad att komma tillstädes, men som
nu endast Herr L. F. Ståhlberg och Nämndemannen
Jonas Ersson i Stenby, utom Ordföranden, kommo till-
städes, blef sammanträdet uppskjutet till Onsdagen
den 6. instundande November, kl. 10 f.m.

Följande af Nämndens ledamoter, hvilka nu utan
anmäldt eller i öfrigt kändt förfall uteblifvit,
antecknades att plikta 2 Rd [Riksdaler] hvardera till Kommu-
nalkassan, nemligen:

Herr Baronen D. Hermelin på Åsby.
Herr Bruksdisponenten J. A. Gyllenspetz
Hemmansegaren Lars Jonsson i Löppinge
Nämndemannen Anders Andersson i Faskunge.

Bland ärenden, som i dag skulle förekomma, var äfven
upprättandet af utgifts- och inkomstförslaget för
år 1868.

/C: Bergstedt:/

/L; F; Ståhlberg/
/Jonas Ersson/

Uppläst d. 27 Oct i Eskilstuna k:ka af
/I J Bergholm/
1867

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104982.

Personrelationer